TOUR DATES

01-19-2017 - San Angelo,TX
01-20-2017 - Houston,TX
01-27-2017 - Oklahoma City,OK