TOUR DATES

05-14-2015 - El Paso,TX
05-21-2015 - Kansas City,MO