TOUR DATES

09-30-2016 - Lubbock,TX
10-07-2016 - San Angelo,TX
10-08-2016 - Waco,TX