TOUR DATES

09-05-2014 - Wichita Falls,TX
09-06-2014 - Oklahoma City,OK
09-11-2014 - Denton,TX